| |

2009-04-10
1097746208746
/
7718760032 / 771801001
60552160
107150, , . , . 22, 2 V 11 1
107150, , , 22, 2 V 11 1
12 500 .
avto-impuls.ru/trehgorka, avto-impuls.ru/odincovo, avto-impuls.ru/avtoshkola-v-dubkah-vniissok, avto-impuls.ru/avtoshkola-v-krasnoznamenske

12 500 . (100.00%)

2
49.41.1

2
49.4
2
38.1
2
38.2
2
45.2
2
45.3
,
2
52.29
,
2
73.11
2
81.22
2
81.29.9
,
2
82.99
,
2
96.09
,